Muziek is goed voor je!

Muziek is goed voor het brein, de motorische ontwikkeling en bevordert discipline, doorzettingsvermogen en samenwerking, het draagt enorm bij aan de ontwikkeling van het empatische vermogen. Dit geldt voor jong en oud.

In diverse landen deden vooraanstaande wetenschappers onderzoek naar het effect van musiceren op de mens. Deze onderzoeken hebben bewezen dat musiceren een zeer positieve invloed heeft op de gemoedstoestand van de mens, maar ook op de intelligentie.

De betekenis van muziek is fundamenteel veel groter dan woorden, beelden of geuren. Dit effect komt voort uit het feit dat onze hersenen zeer gevoelig zijn voor het herkennen van patronen (klank, trillingen) en daarmee een veel diepere betekenis geeft aan alle andere communicatievormen. In feite is muziek een natuurlijke spirualiteit die door musiceren een nog grotere betekenis krijgt. Uit EEG-onderzoeken is gebleken, dat bij musicerende mensen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden zijn dan bij niet-musicerende mensen.

Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert? Prof. Dr. Erik Scherder vertelt: